TRANG CHỦ » TIN TỨC » SỰ KIỆN KHAI MỞ MÁY CHỦ QUY VÂN XUẤT THẾ

SỰ KIỆN KHAI MỞ MÁY CHỦ QUY VÂN XUẤT THẾ

SỰ KIỆN ĐUA TOP BANG PHÁI

Căn cứ vào Thần Ma Dị Chí Lục (phím tắt I), Bảng điểm Bang phái

Các bang hội tham gia cần đạt cấp 5 trở lên

1. Top Nhân Khí

Đối tượng tham gia: Tất cả các bang phái thuộc máy chủ QUY VÂN XUẤT THẾ

Thời hạn tham gia: Đến hết ngày 23.10.2021.

Điều kiện nhận giải và giải thưởng:

Bang phái đạt 80 người đầu tiên: 3000 Xu

Bang phái đạt 80 người thứ 2: 2500 Xu

Bang phái đạt 80 người thứ 3: 2000 xu

Bang phái đạt 80 người thứ 4 – 10, mỗi Bang nhận: 1000 Xu

 

Phương thức nhận thưởng: Bang chủ lập danh sách thành viên dưới dạng File Excel gửi về Fanpage: https://www.facebook.com/thanhvanngaytrove/

Tip: Mỗi gia tộc nhận được tối đa 15 thành viên. Bang hội đạt cấp 5 nhận được tối đa 13 Gia tộc, Bang hội đạt cấp 6 nhận được tối đa 15 Gia tộc.

 

2. Top Linh Khí

Đối tượng tham gia: Tất cả các bang phái thuộc máy chủ QUY VÂN XUẤT THẾ

Thời hạn tham gia: Đến hết ngày 23.10.2021.

Điều kiện nhận giải và giải thưởng:

Bang phái đạt 5000 điểm Linh Khí đầu tiên: 5000 Xu

Bang phái đạt 5000 điểm Linh Khí thứ 2: 3000 Xu

Bang phái đạt 5000 điểm Linh Khí thứ 3: 2000 Xu

Bang phái đạt 5000 điểm Linh Khí thứ 4-10: 1000 Xu

Phương thức nhận thưởng: Bang chủ lập danh sách thành viên dưới dạng File Excel gửi về Fanpage: https://www.facebook.com/thanhvanngaytrove/

Tip: Cách để có điểm linh khí:

           • Đối với thành viên Bang hội: Làm nhiệm vụ Độn Bảo Mật Chú nhận tại NPC Hiền Triết Gia các map Thiên Âm Tự, Lưu Ba, Tử Trạch, Man Hoang, Phần Hương Cốc, Nam Cương, Côn Luân để nhận Mật chú. Dùng mật chú mở các rương tương ứng nằm rải rác trên map tương ứng. Kỳ ngộ gặp được Long Môn Ngư Yêu có thể nhận được bảo châu tăng linh khí bang. Đưa bảo châu cho Bang Chủ để thực hiện tăng điểm Linh Khí

           Đối với Bang chủ: Dùng số lượng bảo châu nhất định đến NPC Sứ Giả Bang Hội tại Hà Dương Thành, thực hiện nhiệm vụ Linh Khí (tiêu hao bảo châu).

 

SỰ KIỆN ĐUA TOP HIỆP NGHĨA

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi có nhân vật thuộc máy chủ QUY VÂN XUẤT THẾ

Thời hạn tham gia: Đến hết ngày 23.10.2021.

Điều kiện nhận giải và giải thưởng:

Căn cứ vào Thần Ma Dị Chí Lục (phím tắt I), Bảng điểm hiệp nghĩa cá nhân:

           • Hạng nhất: 3000 Xu

           • Hạng nhì: 2500 Xu

           • Hạng ba: 2000Xu

           • Hạng 4 – 10: 1000 Xu

TIP: Cách nhận điểm hiệp nghĩa: Nhân vật có cấp độ từ 90 trở lên tổ đội cùng nhân vật có cấp độ từ 1 - 75, người chơi cấp độ >90 là đội trưởng. Khi người chơi có cấp độ từ 1 - 75 lên cấp, đội trưởng sẽ nhận được điểm hiệp nghĩa, tăng dần theo cấp độ thành viên

 

Lưu ý: Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

 

---------------------------------

TRU TIÊN 17 MÔN PHÁI - QUY VÂN XUẤT THẾ

Trang chủ: https://trutien.net/

Tham gia group: https://www.facebook.com/groups/trutienngaytrove

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0XIqFeUt-Z05tqi_PrHFRg

Chính Thức Ra Mắt 16/10/2021

-----------------------------------

#trutienPC #Trutien #TamGioi #MMORPG

 

;