TRANG CHỦ » TIN TỨC » Quà Tặng Ngày Trở Về

QUÀ TẶNG GIA NHẬP

Tân Thủ trong phiên bản mới Tru Tiên Ngày Trở Về khi gia nhập sẽ nhận được những phần quà từ hệ thống, hỗ trợ và nâng cao trải nghiệm.

  • 7 Ngày Tặng Quà:

Cấp độ: Từ cấp 30 trở lên.

Trong 7 ngày đầu mở máy chủ, Tân Thủ mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được 1 phần quà tự động.

Chú ý: Nếu Tiên Hữu bỏ lỡ ngày nào, sẽ chỉ nhận được Quà Tặng ở những ngày tiếp theo tương ứng!

Mỗi ngày đăng nhập nhận quà

  • 30 Ngày Điểm Danh Nhận Quà:

Trong thời gian từ 24.04.2021 đến 24.05.2021, mỗi ngày Tiên Hữu có thể đăng nhập điểm danh nhận được 1 phần quà từ hệ thống.

Mỗi ngày điểm danh nhận 1 phần quà

TRU TIÊN - NGÀY TRỞ VỀ

Trang chủ: https://trutien.net

Cộng đồng: https://fb.com/groups/trutienngaytrove

 

 

;