TRANG CHỦ » TIN TỨC » Giới thiệu Tính Năng Đặc Sắc

TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC

Game Play mới

Với phiên bản mới, kỹ năng của các môn phái được điều chỉnh cân bằng từ 16 – 18 môn phái.

Tân Trận Linh Đồ Giám

Cập nhật thêm 19 thẻ tướng Trận Linh mới, từ đó các tổ hợp Trận Linh cũng thay đổi với các thuộc tính được kích hoạt khác nhau, sự tổ hợp đa dạng và phong phú này tạo ra sự cân bằng môn phái trong chiến đấu.

Hệ thống Trận Linh mới

Tân Vô Cực Thần Phù

Cập nhật 72 Mệnh Phù mới bao gồm: Tân Vô Cực Thần Phù và Hỗn Nguyên Thiên Phù, từ đó các thuộc tính nhân vật được nâng cấp tùy chọn phù hợp với từng môn phái.

Hệ thống ngoại trang

Hệ thống ngoại trang mới nhất năm 2021 với gần 100 bộ thời trang mới.

Hệ thống Trân Thú

Cập nhật Trân Thú mới nhất 2021 bao gồm Trân Thú và Thần Kỵ

Trân Thú 2021

Thần Kỵ 2021

Thiên Đế Bảo Khố

Thiên Đế Bảo Khố được cập nhật vật phẩm mới và xây dựng lại các mục hỗ trợ tân thủ.

Thiên Đế Bảo Khố làm mới

Hệ thống Tân Thủ

Bách Bảo Tương (Phiên bản 2021): Hỗ trợ tân thủ đến cấp 170 sau Thăng Thiên với mỗi giai đoạn các cấp: 

  • Chưa  Thăng Thiên: 1 - 15 - 30 - 45 - 60 - 75 - 90 - 105 - 120 - 135 - 150
  • Thăng Thiên: 120 - 135 - 150 - 154 - 158 - 160 - 164 - 168 - 170

Bách Bảo Tương phiên bản mới

Hệ thống Phi Hành

Lần đầu tiên xuất hiện Phi Hành có thể ghép đôi và nâng cấp đặc biệt

Phi Hành

TRU TIÊN - NGÀY TRỞ VỀ

Trang chủ: https://trutien.net

Cộng đồng: https://fb.com/groups/trutienngaytrove

;