TRANG CHỦ » TIN TỨC » Giới thiệu Hệ Thống Chiến Đấu

HỆ THỐNG CHIẾN ĐẤU

Hệ thống chiến đấu

Phiên bản mới tập trung vào hệ thống chiến đấu như: PK, giải đấu và các hoạt động tương tác kỹ năng giữ các người chơi.

  • Thái Sơ Cổ Cảnh 20 vs 20
  • Đế Tử Vi Lan 12 vs 12
  • Thiết Huyết Kỳ Hồn
  • Quần Hùng Trác Lộc

Thái Sơ Cổ Cảnh 20vs20

Đế Tử Vi Lan

PK

Quần Hùng Trác Lộc

Hệ thống tranh đoạt

Hệ thống tranh đoạt lãnh thổ và cách thức tranh đoạt phiên bản mới mang lại những trận đấu kịch tính hơn bao giờ hết. Bao gồm:

  • Lãnh Thổ Chiến Hạ Giới
  • Lãnh Thổ Chiến Thiên Giới
  • Quốc Chiến Đoạt Thiên Đế
  • Công Thành Chiến

Lãnh Thổ Chiến

Lãnh Thổ Chiến

TRU TIÊN - NGÀY TRỞ VỀ

Trang chủ: https://trutien.net

Cộng đồng: https://fb.com/groups/trutienngaytrove

 

;