TRANG CHỦ » TIN TỨC » Cập nhật phiên bản Huyền Dạ Bí Tàng (26.06)

PHIÊN BẢN HUYỀN DẠ BÍ TÀNG

 • Thời gian bảo trì: 05:00 – 06:00 ngày 26.06.2021
 • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, Tiên Hữu sẽ không thể đăng nhập được vào máy chủ Long Chiến Bát Hoang.

 • NỘI DUNG PHIÊN BẢN HUYỀN DẠ BÍ TÀNG:

1. Mở cảnh giới CẤP ĐỘ 154 Thăng Thiên.

2. Hoạt động Huyền Dạ Bí Tàng: Tại npc Ngụ Mị, nhân vật cấp độ 30 trở lên có thể nhận được Huyền Dạ Bí Tàng và Sơn Hà Chi Lễ, bên trong chứa nhiều kỳ trân dị bảo. Thu thập số lượng nhất định Hồ Quang Toái và Nha Vĩ Linh có thể trao đổi.

Sơ Hà Chi Lễ và Huyền Dạ Bí Tàng

Hướng dẫn thu thập:

 • Hồ Quang Toái: Tích Lịch, Kình Vũ và quái vật toàn bản đồ có tỉ lệ rớt.
 • Nha Vĩ Linh: Lễ Bao Hoạt Động (Cao Cấp) mở ra có thể nhận được số lượng 1 – 100 chiếc (Lễ Bao Hoạt Động (Cao Cấp) mới, sau khi cập nhật Tiên Hữu mới có thể có được)

Hồ Quang Toái và Nha Vĩ Linh

Nhận Huyền Dạ Bí Tàng và Sơn Hà Chi Lễ tại Ngụ Mị

Huyền Dạ Bí Tàng

Dây chuyền Hoàng Vũ Nam Vô Châu

Sơn Hà Chi Lễ

Bảo Vật trong Sơn Hà Chi Lễ

3. Cập nhật đổi Phù Đảo Chiến Ký: Tại Hà Dương Bách Vũ Trận Hầu

Phần thưởng đổi bao gồm:

 • Kim Tinh Thiết Ngọc (Cấp 11)
 • Mệnh Phù Toái Phiến Lễ Bao
 • Thương Lãng Băng Châu Lễ Bao
 • Diệu Đạo Ngọc Giản
 • Phù Đảo Vinh Diệu Lễ Bao

Phù Đảo Chiến Ký có thể thu thập thông qua Phù Đảo Tàn Viên cấp độ nhân vật 120 Thăng Thiên trở lên có thể tham gia mỗi ngày.

Hà Dương  Bách Vũ Trận Hầu

Đổi Phù Đảo Chiến Ký

Phù Đảo Vinh Diệu Lễ Bao

4. Thiên Đế Bảo Khố:

 • Cập nhật Xổ Số ở danh mục “Xổ Số” riêng khi mua Tụ Bảo Bồn và Phi Thiên Thần Phù được tặng kèm.

Lãng Đào Sa (Tặng)

Tây Giang Nguyệt (Tặng)

Sinh Tử Đạo Ấn từ Xổ Số

Phồn Hoa Cẩm Tự Đại Lễ Bao từ xổ số

Tây Tử Toái Phiến từ xổ số có thể đổi Trân Thú siêu hiếm

Tây Tử

Trúc Gian Túy

 • Cập nhật Ngưu Niên Cát Phục cho Đại Gia Đình Tru Tiên bao gồm: Nam, Nữ, Tiên Duệ (Thời trang có thuộc tính và kỹ năng đặc biệt)

Tiên Duệ Cát Phục: Nam – Nữ và Anh Chiêu

Ngưu Niên Cát Phục mở ra tương ứng giới tính nhân vật

Ngưu Niên Cát Phục

 • Cập nhật Lễ Bao Ưu Đãi: Mỗi nhân vật sử dụng 1 lần duy nhất.

Tru Tiên Hào Hoa Lễ Hạp

Tru Tiên Vinh Diệu Lễ Hạp

5. Cập nhật nhiệm vụ Triệu Hóa Thần Long tỉ lệ 100% có được Thần Uy Linh Châu.

6. BOSS THẾ GIỚI ở Phù Đảo Tàn Viên điều chỉnh xuất hiện 19h00 – 20h00 và điều chỉnh thuộc tính BOSS hoàn thành trong 1 giờ đồng hồ.

7. Tích Lịch và Kính Vũ ở Phù Đảo Tàn Viên giờ đây có tỉ lệ rơi Hồ Quang Toái

8. Mở thời hạn đổi Mộng Hồi Tru Tiên đối với Tiên Hữu vẫn đang sở hữu Lễ Bao Phù Sinh Như Mộng và Mộng Khởi Hà Dương.

9. Hoạt động Thiên Giáng Kim Bảo xuất hiện trở lại NPC phục vụ biến thân cho nhân vật.

10. Tại Hà Dương  Bàn Long Phong Sứ giờ đây có thể dịch chuyển tới Bàn Long Phong một cách dễ dàng.

11. Phạm Thiên Tịnh Thổ có thể vào nhanh thông qua Tứ Phúc Tinh Quân xuất hiện ở Hà Dương.

12. BOSS Vũ Thần Khâu Lỗi trong cơ Địa Bang được triệu hồi thông qua Mộc Vũ Lệnh.

13. Tại Hà Dương   Tiểu Vi giờ đây Tiên Hữu có thể đổi Thiết Ngọc Toái Phiến (Cấp 10) lấy Kim Tinh Thiết Ngọc (Cấp 10)

14. Tăng xếp chồng vật phẩm Tam Thanh Kim Ti từ 10 - 10000

Chúc Đại Hiệp chơi game vui vẻ !

----------------------------------

THANH VÂN - NGÀY TRỞ VỀ

Tham gia group: http://bit.ly/trutienngaytrove

Trang chủ: trutien.net

Chính Thức Ra Mắt 24/04

-----------------------------------

#trutienPC #Trutien #TamGioi #MMORPG

 

;