TRANG CHỦ » TIN TỨC » BOSS LÔI HỎA KIM LOAN

BOSS LÔI HỎA KIM LOAN

 

Tương truyền vào lúc giữa đêm, trên bình nguyên của Vân Miễu Hà Dương Nam Giao sẽ xuất hiện một con Kim Sí Đại Điểu, người đời đều tưởng nó là linh điểu mang tới chúc lành, nhưng người có gan chọc nó đều cảm nhận nỗi khiếp sợ đến từ địa ngục...

Lôi Hỏa Kim Loan

 Bản đồ xuất hiện: Vân Miễu Hà Dươngdã ngoại (bản đồ PK)

Thời gian xuất hiện: Mỗi chủ nhật lúc 21:15

Kênh xuất hiện: Kênh 15

Thuộc tính BOSS: BOSS dã ngoại

Phân kích kĩ năng chính của Lôi Hỏa Kim Loan:

Lôi Thần Kim Thuẫn: Trong thời gian ngắn miễn dịch mọi sát thương phải chịu, tấm khiên này không thể bị xóa bỏ. Kim Thuẫn xuất hiện xong sẽ trong thời gian ngắn tăng cường khả năng công kích của bản thân, trong đoạn thời gian ngắn sau khi Kim Thuẫn biến mất công kích của Lôi Hỏa Kim Loan sẽ kèm theo hiệu quả khiếp sợ.

Lôi Hỏa Kim Loan rơi ra: Ngoài Tinh Uẩn Linh Phách, Thương Lãng Băng Châu, Thiên Canh Long Tỉ, Thiên Cung Tứ Phúc Toái Phiến và các loại Chí Thanh Phù ra, “Đại Điểu” lần này sẽ có thêm phần rơi ra cho đoàn đội giết được như: Kim Tinh Thiết Ngọc (Cấp 11), Kim Tinh Thiết Ngọc (Cấp 10), Phong Vân Ấn.

Cửu Thiên Linh Điểu

----------------------------------

THANH VÂN - QUY VÂN XUẤT THẾ

Trang chủ: trutien.net

Tham gia group: https://www.facebook.com/groups/trutienngaytrove

Chính Thức Ra Mắt 16/10/2021

-----------------------------------

#trutienPC #Trutien #TamGioi #MMORPG

 

;