TRANG CHỦ » TIN TỨC » Bản cập nhật Vô Thượng Đăng Liên (10.07)

PHIÊN BẢN VÔ THƯỢNG ĐĂNG LIÊN

  • Thời gian bảo trì: 05:00 – 06:00 ngày 10.07.2021
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, Tiên Hữu sẽ không thể đăng nhập được vào máy chủ Long Chiến Bát Hoang.

  • NỘI DUNG PHIÊN BẢN VÔ THƯỢNG ĐĂNG LIÊN:

          1. Mở cảnh giới CẤP ĐỘ 160 THĂNG THIÊN.

          2. Cập nhật Bách Bảo Tương Cấp 158 và Cấp 160 Thăng Thiên:

Bách Bảo Tương Cấp 158 Thăng Thiên

Bách Bảo Tương Cấp 160 Thăng Thiên

Ưu Đãi trong Bách Bảo Tương Cấp 160 Thăng Thiên

Pháp Thiên Thượng Địa Lễ Bao

Thần Kỵ Hoa Giá

Phi Hành Hải Mã

          3. Hoạt động mới: Hồng Đăng Thượng Thiên

              Hướng dẫn hoạt động: Bắt đầu từ 10.07.2021 đến 16.10.2021 tại Hà Dương xuất hiện npc Tiểu Sương Sương.

Tiểu Sương Sương xuất hiện ở Hà Dương

            Mỗi ngày, Tiên Hữu có thể nhận 10 Thiếp Hồng Đăng tại Tiểu Sương Sương để tham gia trả lời câu hỏi ngẫu nhiên khi Hồng Đăng xuất hiện.

            Hồng Đăng xuất hiện vị trí ngẫu nhiên trong phạm vi hình quạt phía trước mặt npc Tiểu Sương Sương, thời gian Hồng Đăng xuất hiện là 10 phút đầu tất cả các khung giờ trong ngày (00:00 – 00:10, 01:00 – 01:10, 02:00 – 02:10 …….…23:00 – 23:10).

Hồng Đăng

            Khi Tiên Hữu đã có Thiếp Hồng Đăng có thể trả lời câu hỏi ngẫu nhiên và phần thưởng may mắn khi Hồng Đăng xuất hiện.

Mỗi ngày Tiên Hữu nhận 10 Thiếp Hồng Đăng

Thả Không Minh Đăng nhận quà

Khổng Minh Đăng

Thường Minh Khổng Minh Đăng

            Mỗi lần trả lời đúng câu hỏi của Hồng Đăng, Tiên Hữu có thể nhận được nhiều quà tặng giá trị, trong đó có Hứa Nguyện Hồng Đăng và Vân Tiên Ngọc, sử dụng đổi quà tại npc Tiểu Sương Sương.

Đổi quà giá trị tại Tiểu Sương Sương

Mệnh Phù Toái Phiến Lễ Bao

Ấn Long Tranh Hổ Đấu

Kim Tinh Thiết Ngọc (Cấp 10)

Triệu hồi Tiểu Thương phát BUFF xung quanh phạm vi NPC xuất hiện

          4. Mở NPC Chu Trữ xuất hiện ở Thanh Vân Môn

Chu Trữ xuất hiện ở Thanh Vân Môn

Sử dụng Hạo Tử Hội Quyển Trao Đổi Trân Phẩm

Hạo Tử Hội Quyển

          5. Cập nhật 2 bộ thời trang mới cho 16 môn phái:

Tưởng Dung Trang

              Tưởng Dung Trang có 2 màu: Xanh và Hồng (có thuộc tính đặc biệt)

          6. Thiên Đế Bảo Khố: Cập nhật Tru Tiên Chiến Ca Lễ Bao

              Chú ý: MỖI NHÂN VẬT MỞ 1 LẦN DUY NHẤT

Tru Tiên Chiến Ca Lễ Bao

          7. Phụ bản mới cấp 160: Thanh Nữ Mê Ca và Vân Miểu Thiên Hà có nhiều điều thú vị đang chờ các vị Tiên Hữu khám phá.

Vân Miểu Thiên Hà

Vân Miểu Thiên Hà

Boss trong Phụ bản Vân Miểu Thiên Hà

Boss trong Phụ bản Vân Miểu Thiên Hà

Thanh Nữ Mê Ca

Boss trong phụ bản Thanh Nữ Mê Ca

Boss trong phụ bản Thanh Nữ Mê Ca

Boss trong phụ bản Thanh Nữ Mê Ca

          8. Cập nhật npc Linh Tiểu Tiên xuất hiện phục vụ đổi quà (không phát hành nhiệm vụ).

Linh Tiểu Tiên

          9. Sửa chữa 1 số lỗi nhỏ khác.

Chúc Đại Hiệp chơi game vui vẻ !

----------------------------------

THANH VÂN - NGÀY TRỞ VỀ

Tham gia group: http://bit.ly/trutienngaytrove

Trang chủ: trutien.net

Chính Thức Ra Mắt 24/04

-----------------------------------

#trutienPC #Trutien #TamGioi #MMORPG

 

;