TRANG CHỦ » TIN TỨC » Tru Tiên Ngày Trở Về

TRU TIÊN NGÀY TRỞ VỀ

Hoạt động kéo dài: 24.04.2021 đến 24.05.2021

Thời gian: 21h00 đến 21h30 hàng ngày

Địa điểm: NPC Hà Dương   Lão Đại (534, 526)

Cấp độ tham gia: Từ cấp 30 trở lên.

Hướng dẫn: 21h00 đến 21h30 mỗi ngày, Tiên Hữu có thể dịch chuyển đến Hà Dương Thành tham gia hoạt động.

Lão Đại ở Thành Hà Dương

Hà Dương Thành

Tại Thành Hà Dương, Tiên Hữu sẽ cùng Lão Đại đi thăm lại các nơi quen thuộc và ôn lại những câu chuyện xưa cũ, trong khoảng thời gian nhất định, Lão Đại sẽ tung ra 1 số lượng các loại Bảo Rương từ thấp đến cao, Tiên Hữu nhặt sẽ nhận được quà ngẫu nhiên trong danh sách dưới đây:

  • Gói Thái Cực Kim Đan
  • Tiểu Hồ Kim Đan
  • Gói Tạo Hóa Châu
  • Gói Nguyên Thần Châu
  • Gói Thương Lãng Băng Châu
  • Huyễn Linh Thạch Tiểu Phàm
  • Huyễn Linh Thạch Kinh Vũ
  • Tam Thanh Kim Ti
  • Kim Tinh Thiết Ngọc (Cấp 5)
  • Kim Tinh Thiết Ngọc (Cấp 10)

Tru Tiên Ta Trở Lại

--------------------------------------------------------------------------

TRU TIÊN - NGÀY TRỞ VỀ

Trang chủ: https://trutien.net

Cộng đồng: https://fb.com/groups/trutienngaytrove

 

 

;