TRANG CHỦ » TIN TỨC » Thiên Giáng Kim Bảo

THIÊN GIÁNG KIM BẢO

Hoạt động kéo dài: 24.04.2021 đến 05.05.2021

Thời gian: 19h30 đến 20h16 hàng ngày

Cấp độ tham gia: Từ cấp 30 trở lên.

Địa điểm: NPC Hà Dương   Tử Hồng (479, 517)

Hướng dẫn: 19h30 đến 20h16 mỗi ngày, Tiên Hữu có thể dịch chuyển đến Tuyết Nhi Đàn tham gia hoạt động.

Tuyết Nhi Đàn

Trong thời gian 24.04.2021 đến 26.04.2021, mỗi ngày 20:00 - 20:15, tế đàn kỳ diệu này sẽ xuất hiện vòng tròn xanh lớn, vòng tròn xanh nhỏ, vòng tròn đỏ.

Khi Tiên Hữu ở trong phạm vi vòng tròn xanh, có thể nhận được "Đồng Tệ"; nếu ở trong phạm vi vòng tròn đỏ, sẽ bị đẩy lên không trung.

Thiên Giáng Kim Bảo

Đồng thời, Di Lạc sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trong tế đàn này, ở gần cơ thể ông ta sẽ biến thành Đại Oa Oa, lúc này ở trong phạm vi vòng tròn xanh có thể nhận được "Kim Bảo".

Tiên hữu có thể tìm Tiểu Đồng Vân Tịch của hoạt động, sử dụng "Đồng Tệ", "Kim Bảo", đổi lấy các loại bảo vật.

Trao đổi bảo vật

Cần chú ý:

1.Vòng tròn xanh phân ra hai loại lớn nhỏ, ở trong vòng tròn xanh có thể nhận được "Đồng Tệ" số lượng khác nhau;

 2. Di Lạc ngẫu nhiên xuất hiện tồn tại trong thời gian rất ngắn, tiên hữu nếu phát hiện tung tích của ông ta cần mau chóng chạy đến bên cạnh ông ta;

 3. Biến thân Đại Oa Oa kéo dài trong 30 giây, hết giờ sẽ tự động phục hồi thành Tiểu Oa Oa;

 4. Tiên hữu mang theo "Đồng Tệ", "Kim Bảo", cần trong thời gian hoạt động đổi bảo vật, hoạt động kết thúc sẽ không thể đổi.

Thiên Giáng Kim Bảo

TRU TIÊN - NGÀY TRỞ VỀ

Trang chủ: https://trutien.net

Cộng đồng: https://fb.com/groups/trutienngaytrove

;