TRANG CHỦ » TIN TỨC » Mộng Khởi Hà Dương

MỘNG KHỞI HÀ DƯƠNG

Hoạt động kéo dài: 24.04.2021 đến 24.05.2021

Địa điểm: NPC Hà Dương   Ngụ Mị (478, 635)

Cấp độ tham gia: Từ cấp 30 trở lên.

Hướng dẫn: Trong thời gian hoạt động, Tiên Hữu có thể nhận được các Lễ Bao đổi quà đặc biệt, bao gồm:

  • Kim Ngọc Bảo Giám
  • Phù Sinh Như Mộng Lễ Bao
  • Mộng Khởi Hà Dương Lễ Bao.

Cũng trong thời gian này, Tiên Hữu có thể nhận Buff từ Ngụ Mị kéo dài hiệu quả 2 tiếng tăng tốc độ hồi phục Khí Huyết, Chân Khí, Công Kích, Phòng Ngự. Sau khi kết thúc 2 giờ, Tiên Hữu nhận thêm 50 vật phẩm Mộng Hồi Tố Nguyên, thu thập để đổi quà.

Ngụ Mị ở Thành Hà Dương

Hà Dương Thành

Bên trong các Lễ Bao, Tiên Hữu có thể thu thập vật phẩm Mộng Hồi Tố Nguyên và Tử Kim Toái Ngọc rơi từ quái vật trong suốt thời gian diễn ra sự kiện để đổi quà.

Kim Ngọc Bảo Giám

Phù Sinh Như Mộng Lễ Bao

Mộng Khởi Hà Dương Lễ Bao

TRU TIÊN - NGÀY TRỞ VỀ

Trang chủ: https://trutien.net

Cộng đồng: https://fb.com/groups/trutienngaytrove

 

 

;