TRANG CHỦ » TIN TỨC » Hoạt động Tịch Lạp Bát (10.06 - 30.06)

HOẠT ĐỘNG TỊCH LẠP BÁT

 • Thời gian hoạt động: Từ 10.06.2021 - 30.06.2021
 • Cấp độ tham gia: Cấp độ từ 30 trở lên.
 • Thời gian: 07:00 - 09:00; 12:00 - 14:00; 19:00 - 21:00 mỗi ngày chỉ Kênh 15.
 • Vị trí: Tại npc Linh Tiểu Tiên – Hà Dương (443, 526)

Linh Tiểu Tiên (Hà Dương 443, 526)

 • Nội dung:

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Tiên Hữu tới npc Linh Tiểu Tiên nhận nhiệm vụ: Thu thập nguyên liệu.

Nhiệm vụ của hoạt động

Với nhân vật giới tính Nam và Nữ sẽ hóa thân thành hình tượng khác nhau tương ứng.

Hóa thân nhân vật Nữ

Hướng dẫn:

 • Sau khi biến thân, nhân vật được thêm 1 kỹ năng, sử dụng kỹ năng này tiêu diệt quái tương ứng để hoàn thành nhiệm vụ.

Tính chiến thuật: Với mỗi loại quái khác nhau, tích lực kỹ năng sẽ khác nhau (đặt kỹ năng xuống thanh phím tắt, nhấn và giữ tới khi đạt lực mong muốn). Nếu tích lực không đủ sẽ không tiêu diệt được quái, vui lòng chờ kỹ năng hồi phục và sử dụng lại.

Kỹ năng sử dụng để diệt quái hoạt động

Hoạt động chia thành 3 giai đoạn tương ứng các loại quái khác nhau

 • Phần thưởng:

Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng:

 • Tịch Bát Chúc x1 (Sử dụng mở Đế Khâu Mộng Cảnh, may mắn nhận được bảo vật hiếm có, trong đó có tỉ lệ nhận Kim Tinh Thiết Ngọc Cấp 10)

Mở Đế Khâu Mộng Cảnh

Đế Khâu Mộng Cảnh

 • Tịch Bát Toán x1 (Thu thập sử dụng trao đổi trân bảo tại Linh Tiểu Tiên)
 • Băng Tinh x50 (Nguyên liệu chế đan được)

Và may mắn nhận được thêm:

 • Sơn Thù Du x25 (Nguyên liệu chế đan dược)
 • Bạch Thuật x25 (Nguyên liệu chế đan dược)
 • Hoàng Tinh x25 (Nguyên liệu chế đan dược)

Chú ý: Bí Lục Sản Xuất Đan Dược mua tại npc Triệu Đại Thúc bên cạnh Linh Tiểu Tiên

Triệu Đại Thúc

Chế tạo đan dược

Chế Thiết Ngọc Kim Đan

Chế Thương Lãng Kim Đan

Trao đổi phần thưởng

Dương Niên Cát Tường

Manh Manh Cam

Trân Thú Tiên Khách Lai

Chúc Đại Hiệp chơi game vui vẻ !

----------------------------------

THANH VÂN - NGÀY TRỞ VỀ

Tham gia group: http://bit.ly/trutienngaytrove

Trang chủ: trutien.net

Chính Thức Ra Mắt 24/04

-----------------------------------

#trutienPC #Trutien #TamGioi #MMORPG

 

;