TRANG CHỦ » TIN TỨC » Hoạt động Tam Giới Tinh Anh

HOẠT ĐỘNG TAM GIỚI NHẬP XÂM

 • Thời gian hoạt động: Từ 08.05.2021 - 08.06.2021
 • Cấp độ tham gia: Cấp độ từ 120 trở lên.
 • Vị trí: Tại npc Hà Dương  Thương Nhân Chợ Đen (535, 486)

Hà Dương  Thương Nhân Chợ Đen (535, 486)

Đổi Quyết Sát Lệnh tham gia hoạt động

 • Nội dung:

Trong bản cập nhật “CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN LĂNG TIÊU” vào 08.05.2021 tới đây.

Tu La bỗng nổi lên dị tượng, Tam Giới Tinh Anh nhập xâm nhiễu loạn chúng sinh. Tam Giới Tinh Anh bao gồm: Lục Vĩ Linh Hồ, Hoàng Điểu Tinh Anh, Quỳ Ngưu Tinh Anh, Chúc Long Tinh Anh và Thao Thiết Tinh Anh.

Hoàng Điểu Tinh Anh

Thao Thiết Tinh Anh

Lục Vĩ Linh Hồ

Chúc Long Tinh Anh

Quỳ Ngưu Tinh Anh

Quát Vật Tinh Anh xuất hiện liên tục vào các thời điểm: 09:00 – 10:00 , 12:00 – 13:00, 18:00 – 19:00 và 22:00 – 23:00 tại Tu La – Duy nhất Kênh 15

Vị trí xuất hiện Tinh Anh

Tam Giới Quyết Sát Lệnh

Hoàn thành nhiệm vụ nhận 3 Trứng Vàng

Mở ra nhận được vô số kỳ trân dị bảo hiếm có.

Chú ý:

 • Nhiệm vụ có thể tổ đội hoàn thành
 • Tiêu diệt 1 trong 5 loại Tinh Anh có thể hoàn thành nhiệm vụ.
 • Mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ 1 lần.
 • QUÁI TINH ANH RỚT:
 • Kinh Nghiệm Lớn
 • Quy Nguyên Linh Ngọc
 • Tử Kim Toái Ngọc
 • Tạo Hóa Châu
 • Kim Tinh Thiết Ngọc (Cấp 5)
 • Bổ Thiên Phù
 • Mộng Hồi Tru Tiên
 • Hoàn Mỹ Đại Hoàn Đan
 • Hoàn Mỹ Quy Thần Tán

Quái Tinh Anh Rớt

Chúc Đại Hiệp chơi game vui vẻ !

----------------------------------

THANH VÂN - NGÀY TRỞ VỀ

Tham gia group: http://bit.ly/trutienngaytrove

Trang chủ: trutien.net

Chính Thức Ra Mắt 24/04

-----------------------------------

#trutienPC #Trutien #TamGioi #MMORPG

 

;