TRANG CHỦ » TIN TỨC » Vị trí trang bị - thuộc tính nhân vật

VỊ TRÍ TRANG BỊ - THUỘC TÍNH NHÂN VẬT

     VỊ TRÍ TRANG BỊ

Hình ảnh vị trí trang bị

Phím tắt mở giao diện trang bị và thuộc tính nhân vật: C

♦ 1~9: Các tab trang bị, thuộc tính chính của nhân vật:

   1 - Trang bị và chỉ số nhân vật

   2 - Danh vọng - Điểm cống hiến môn phái, hiệp nghĩa, tạo hóa, nguyên thần…

   3 - Nguyên anh - Quy kiếp, anh biến, khảm minh văn,... cho Nguyên anh

   4 - Nguyên thần - Cấp nguyên thần của nhân vật

   5 - Sách Hiên Viên - Sách kỹ năng Hiên Viên

   6 - Trận linh

   7 - Mệnh phù

   8 - Tinh hồn

   9 - Luyện đan - tăng chỉ số thuộc tính

♦ Trang bị

   10 - Mũ trang bị 

   11 - Áo giáp

   12 - Giày trang bị

   13 - Dây chuyền

   14, 15 - Nhẫn

   16 - Vũ khí

   17- Hộ phù

   18 - Kim thân

   19 - Pháp thân/Chiến cang

   20 - Võ hồn

   21 - Hiển thị thời trang

   22 - Hiển thị trang bị

   23 - Tỉ thụ/Ấn

   24 - Cẩm nang

   25 - Mũ thời trang

   26 - Áo thời trang

   27 - Giày thời trang

   28 - Mặt nạ

   29 - Icon biểu cảm

   30 - Huyễn linh thạch

   31 - Vũ khí thời trang

   32 - Bội chương

   33 - Nguyên anh

   34 - Pháp bảo

   35 - Phụ kiện pháp bảo

   36 - Bí kíp pháp bảo

   37 - Phi kiếm

Lưu ý:

- Trang bị từ cấp chân tiên trở lên, mang đồng bộ sẽ được cộng thêm thuộc tính của bộ

- Một số bộ thời trang khi mang đồng bộ sẽ được cộng thêm thuộc tính và kỹ năng thời trang

- Pháp bảo khi mang đồng bộ, cấp kỹ năng pháp bảo sẽ tăng thêm 2 bậc

 

Chúc Tiên Hữu chơi game vui vẻ!

———⚡TRU TIÊN PC - NGÀY TRỞ VỀ ⚡———

👉 Tham gia group: http://bit.ly/trutienngaytrove

🏠 Trang chủ: https://trutien.net 

-----------------------------------

#trutienPC #Trutien #TamGioi #MMORPG

;