TRANG CHỦ » TIN TỨC » Vật phẩm hỗ trợ tăng sức mạnh

VẬT PHẨM HỖ TRỢ TĂNG SỨC MẠNH

 1. HỔ PHÁCH BĂNG TINH

Hổ Phách băng tinh có được từ nhận quà hàng ngày, quà tiêu phí, túi tân thủ, mua từ cửa hàng Kim nguyên bảo.

Sử dụng gia tăng Công kích +100, Công kích +10%

  2. QUY LINH BĂNG TINH

Quy Linh băng tinh có được từ nhận quà hàng ngày, quà tiêu phí, túi tân thủ, mua từ cửa hàng Kim nguyên bảo.

Sử dụng gia tăng phòng ngự +70 điểm, Gia tăng phòng ngự +5%

 3. LONG HỔ CHI LỰC

Long Hổ chi lực chứa đựng cả 2 sức mạnh hỗ trợ của Hổ Phách băng tinhQuy Linh băng tinh. Có thể nhận được thông qua thưởng một số hoạt động và quà Tiêu phí

 4. THẺ VIP / ĐẶC QUYỀN VIP

Dùng đặc quyền VIP có thể nhận được tất cả các thuộc tính trên và gia tăng lượng EXP nhận được khi train quái.

Thẻ VIP: Có thể đổi tại NPC Vi Tiểu Khản (Hà Dương 487, 574), nhận từ quà Tiêu Phí hoặc mua tại cửa hàng Kim Nguyên Bảo

Đổi tại NPC Vi Tiểu Khản

Ngoài ra dùng đặc quyền VIP còn có thể mở kho di động và di chuyển không tốn Phi thiên thần phù

Chúc Tiên Hữu chơi game vui vẻ!

———⚡TRU TIÊN PC - NGÀY TRỞ VỀ ⚡———

👉 Tham gia group: http://bit.ly/trutienngaytrove

🏠 Trang chủ: https://trutien.net 

-----------------------------------

#trutienPC #Trutien #TamGioi #MMORPG

;