TRANG CHỦ » TIN TỨC » Tổng quan về Trân Thú

TRÂN THÚ

  1. SỦNG VẬT - THÚ NUÔI

Pet Tuyết Công Chủ

♦ Làm thế nào để có sủng vật?

 • Nhận từ hộp quà Bách Bảo Tương

 • Làm các nhiệm vụ tại Thú Nuôi Sứ LungThú Nuôi Sứ Đậu (Hà Dương 505, 575)

 • Mua từ cửa hàng Kim Nguyên Bảo

 • Bắt từ các map Man Hoang, Phần Hương Cốc, Nam Cương, Tu La

Pet Quỷ phủ phán quan (có thể bắt ở Tu La Điện)

 • Tham gia các sự kiện trên Fanpage 

 • Đổi quà tặng thú nuôi khi tham gia các phụ bản, chiến trường, hoạt động Ingame

♦ Nuôi thú cưng có tác dụng gì?

 • Hỗ trợ chủ nhân đánh quái, làm nhiệm vụ

Hỗ trợ chủ nhân đánh quái

 • Hỗ trợ chủ nhân Pk, giải độc, tăng dame, tăng thuộc tính

Hỗ trợ tăng thuộc tính cho chủ nhân

♦ Phân loại thú cưng như thế nào?

 • Không kể về ngoại hình, thú cưng được phân loại theo hệ ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ

Pet hệ Hỏa Diệu

 • Thú cưng ở mỗi hệ mang những tư chất thuộc tính khác nhau.

  2. KỸ NĂNG THÚ CƯNG

Mỗi thú cưng chưa thăng thiên có tối đa 5 kỹ năng, có thể mở rộng thêm 1 kỹ năng, sau khi thăng thiên được mở rộng thêm 1 kỹ năng

♦ Kỹ năng thú cưng

 • Kỹ năng ngũ hành: Kim Diệu, Mộc Diệu, Thủy Diệu, Hỏa Diệu, Thổ Diệu

 • Kỹ năng phụ thuộc vào đặc chất của thú nuôi, mỗi đặc chất ứng với kỹ năng khác nhau. Dùng Cửu chuyển hoàn hồn đơn để thay đổi đặc chất mong muốn

Biểu đồ đặc chất

 • Kỹ năng thông dụng: dùng chung cho tất cả các hệ ngũ hành

♦ Kỹ năng chiến đấu của thú cưng

 • Kỹ năng thu thập. Dùng nguyên liệu và bí kíp thú cưng thu thập được để chế tạo trang bị cho thú cưng (Chỉ có thể thu thập khi điểm chế tạo >0)

  3. TU LUYỆN THÚ CƯNG

 • Thuần dưỡng thú cưng: Thú cưng sau khi mua về cần được thuần dưỡng để nhận chủ nhân tại NPC Đại sư thú nuôi (Hà Dương 505, 575)

 • Tiến hành tu luyện

Đổi hệ ngũ hành theo ý chủ nhân: Có thể dùng Hồng mông cổ ngọc để thay đổi hệ ngũ hành của thú cưng

Tăng sao cho thú cưng

 • Thú cưng ban đầu mặc định 3 sao. Số sao càng nhiều lực chiến thú cưng càng mạnh. Thú cưng có số sao cao nhất là 20+10 sao

 • Dùng Tiên Đậu để tăng tư chất cho thú cưng. Tư chất thú cưng càng cao, số sao càng nhiều

Mẹo khi tu luyện:

 • Thú cưng dưới 18 sao: tăng đồng đều các tư chất

 • Thú cưng từ 18 sao trở lên: Dùng Dị cân đoạn cốt đơn để thay đổi giới hạn thuộc tính thú cưng rồi mới tu luyện chỉ số

  4. THÚ CƯNG THĂNG THIÊN

Điều kiện thăng thiên thú cưng:

 • Chủ nhân đã chuyển sinh

 • Thú cưng đạt cấp 150

 • Thú cưng từ 12 sao trở lên

Khi đủ các điều kiện trên, dùng Ngũ Linh Đan Ngọc (có thể mua tại cửa hàng Kim Nguyên Bảo) để tiến hành Thăng Thiên thú nuôi

♦ Thay đổi hình dáng thú cưng

 • Thay đổi theo số sao của thú cưng: Dùng hồng sắc cái tản, Cây dù màu xanh, Cây dù nhiều màu sắc (Mua tại đại sư thú nuôi), Thất bảo cái tản (Trao đổi tại đại sư thú nuôi) để thay đổi ngoại hình theo số sao của thú cưng

 • Thú cưng sau khi Thăng Thiên có thể tự do thay đổi hình dáng

  5. TỌA KỸ - THÚ CƯỠI

♦ Làm thế nào để có Tọa kỵ?

 • Nhận từ các sự kiện tại FanPage

 • Nhận từ hộp quà Bách Bảo Tương

 • Mua từ NPC Hà Dương Mã Phu (Hà Dương 305, 384)

 • Mua từ cửa hàng Kim Nguyên Bảo

 • Trao đổi tại các NPC Sự kiện, Phụ bản, Chiến trường…

 • Đấu giá tại Cửa Hàng Thiên Giới

♦ Tu luyện Tọa kỵ

 • Tăng tốc Tọa kỵ: Dùng Ly huyền thảo (Có thể mua tại cửa hàng Kim Nguyên Bảo) để nâng tốc độ thú cưỡi tại Hà Dương Mã Phu

 • Thêm thuộc tính cho Tọa kỵ: Dùng Phục long chi cương mua tại Hà Dương Mã Phu có thể mở thêm thuộc tính cho Tọa Kỵ

Lưu ý: Thêm sát thương là thuộc tính có thể giúp chặt Hắc Tiết  Trúc nhanh hơn

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

-----------------------------------------------------------------------

TRU TIÊN - NGÀY TRỞ VỀ

Trang chủ: https://trutien.net

Cộng đồng: https://fb.com/groups/trutienngaytrove

;