TRANG CHỦ » TIN TỨC » Tổng quan về Pháp Bảo

PHÁP BẢO

  1. TỔNG QUAN VỀ PHÁP BẢO

Pháp bảo là 1 phần quan trọng trong hệ thống trang bị của nhân vật. Một pháp bảo tu tuyện đầy đủ có thể nâng lực chiến của nhân vật lên một tầm mới về khả năng công kích, kháng và hiệu ứng kỹ năng

Pháp bảo được chia theo Tầng Tu Chân của nhân vật. Ứng với mỗi tầng Tu Chân lại có các loại Pháp bảo khác nhau.

Pháp bảo có 2 loại: 

♦ Dùng riêng cho môn phái: 

 • Có bán ở NPC Tiên Công (Hà Dương 329, 415).

 • Trao đổi NPC Tiểu Đăng Tử (Hà Dương 486, 574)

 • Trao đổi ở NPC Tiêu Dật Tài (Thanh Vân 126, 227)

♦ Dùng chung cho tất cả các phái: 

 • Mua từ cửa hàng Kim Nguyên Bảo

 • Nhận từ nhiệm vụ: Thập Diện Mai Phục

 • Chế tạo từ thưởng đất Thiên Giới

 • Đổi ở Dao Tiên Thụ

Pháp bảo cực mạnh Trảm Long Kiếm có bán tại cửa hàng Kim Nguyên Bảo

Click vào dấu “?” để có thể đọc được nhiều chi tiết hơn về Pháp Bảo

  2. TU LUYỆN PHÁP BẢO

Các bước tu luyện Pháp Bảo:

♦ Tăng kinh nghiệm pháp bảo

 • Mỗi 1 lần sử dụng kỹ năng Pháp bảo, Pháp bảo được tăng thêm 1 điểm kinh nghiệm
 • Pháp bảo trước thăng thiên tăng được tối đa 30 cấp, sau thăng thiên tối đa 37 cấp
 • Có thể dùng Chân long thánh huyết để tăng điểm kinh nghiệm cho Pháp bảo

♦ Huyết luyện pháp bảo:

 • Chuẩn bị Tụ bảo bồn, Thiên Bảo Nghịch Long Lân
 • Đến Tiên Công (Hà Dương 329, 415) chọn Tu Luyện Pháp Bảo
 • Chọn Pháp bảo muốn tu luyện
 • Hướng tính pháp bảo: Cần Thiên bảo nghịch long lân trong hành trang mới có thể tiến hành hướng tính.

Thiên Bảo Nghịch Long Lân có được từ tiêu diệt boss hoặc đổi bằng vật phẩm tại NPC Tiểu Đăng Tử

  3. VÌ SAO CẦN HƯỚNG TÍNH PHÁP BẢO?

Pháp bảo có rất nhiều thuộc tính, khi không hướng tính, việc huyết luyện trở nên phức tạp vì các thuộc tính bị tăng giảm ngẫu nhiên. Khi được hướng tính, pháp bảo chỉ tăng thuộc tính đã được chọn

♦ Sau khi hướng tính, chọn Huyết Luyện Nhanh để huyết luyện Pháp bảo 

♦ Chọn Huyết Luyện cho pháp bảo nếu bạn có sẵn Linh Môi và pháp bảo phụ

 ♦ Quán ma pháp bảo

Quán ma pháp bảo có nhiều mục đích: Tăng giới hạn chỉ số pháp bảo, mở kỹ năng ẩn của pháp bảo, nâng skill pháp bảo,...

 • Tăng giới hạn chỉ số pháp bảo: cần Tiên Công Niệm Ngọc (có thể mua ở cửa hàng Kim Nguyên Bảo)
 • Dùng Tiên công niệm ngọc để đổi linh môi

 • Đổi loại ngọc mở giới hạn chỉ số bạn muốn

♦ Tu luyện pháp bảo chọn Quán Ma

Vật phẩm quán ma Trăn Long Linh Đan (thu thập từ các sự kiện) thay đổi trực tiếp các chỉ số của pháp bảo

Các đạo cụ tu luyện kỹ năng pháp bảo có bán tại cửa hàng Kim Nguyên bảo

  4. THĂNG THIÊN PHÁP BẢO

♦ Thăng thiên pháp bảo tại Thần Công Nhược Nam (Hà Dương 329, 415)

♦ Chỉ có pháp bảo Lv.30 trở lên mới có thể thăng thiên

♦ Dùng Pháp hoa bí tàng để thăng thiên pháp bảo

♦ Pháp hoa bí tàng rơi từ các boss hoặc đổi tại NPC Tiểu Đăng Tử

  5. DUNG HỢP KỸ NĂNG PHÁP BẢO

♦ Dung hợp kỹ năng pháp bảo tại Thần Công Nhược Nam (Hà Dương 329, 415)

♦ Dùng Kim Phạm Pháp Khế để dung hợp kỹ năng pháp bảo

♦ Kim Phạm Pháp Khế rơi từ các boss hoặc đổi tại NPC Tiểu Đăng Tử

♦ Dung hợp thành công, Kỹ năng pháp bảo chính sẽ có thêm hiệu ứng của Kỹ năng Pháp Bảo Phụ

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

-----------------------------------------------------------------------

TRU TIÊN - NGÀY TRỞ VỀ

Trang chủ: https://trutien.net

Cộng đồng: https://fb.com/groups/trutienngaytrove

;