TRANG CHỦ » TIN TỨC » Phi Kiếm

PHI BẢO - PHI KIẾM

  1. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ PHI KIẾM?

 • Tham gia các Sự kiện tại Fanpage

 • Mua tại NPC Ngự Bảo Tiên Tử (Hà Dương 417, 392)

 • Mua tại cửa hàng Kim Nguyên Bảo

 • Trao đổi tại các NPC Sự kiện, Chiến trường, phụ bản…

 • Đấu giá tại cửa hàng thiên giới

   2. CÁCH SỬ DỤNG PHI KIẾM

 • Phi kiếm sau khi trang bị sẽ được tích hợp nút điều khiển bay trên thanh Pháp bảo

 • Phi kiếm chỉ có thể bay khi thanh tinh lực pháp bảo đạt 100%

 • Dùng các phím di chuyển để điều khiển Phi Kiếm

 • Dùng phím SpaceBar để tăng độ cao và phím ↓ để hạ độ cao

♦ Tăng phẩm chất Phi kiếm

 • Phi kiếm có 3 phẩm chất: Danh phẩm - Linh Bảo - Thánh khí. Phẩm chất càng cao, tốc độ bay càng nhanh.

 • Dùng Hiên Viên thánh ấn để tăng phẩm chất Phi kiếm tại NPC Tiên Công (Hà Dương 329, 415)

♦ Tăng điểm kinh nghiệm cho Phi Kiếm

 • Khi sử dụng Phi Kiếm, Phi Kiếm sẽ được thêm kinh nghiệm. Sử dụng càng lâu điểm kinh nghiệm nhận được càng nhiều

 • Điểm kinh nghiệm Phi kiếm càng nhiều tốc độ bay phi kiếm càng nhanh

 • Có thể dùng Hành thiên thánh ấn để tăng điểm kinh nghiệm cho Phi Kiếm

Phi kiếm đạt điểm kinh nghiệm tối đa

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

-----------------------------------------------------------------------

TRU TIÊN - NGÀY TRỞ VỀ

Trang chủ: https://trutien.net

Cộng đồng: https://fb.com/groups/trutienngaytrove


 

;