TRANG CHỦ » TIN TỨC » Kỹ năng sản xuất và chế tạo trong Tru Tiên

KỸ NĂNG SẢN XUẤT CHẾ TẠO

Khi đạt cấp độ 30, nhân vật có thể bắt đầu học kỹ năng chế tạo - sản xuất tại NPC Lái Buôn (533, 494)

Tiếp theo nhận Nhiệm vụ “Phương pháp làm việc”, Xích đồng trong yêu cầu nhiệm vụ có thể mua ở chỗ NPC Thương Nhân Chợ Đen (Hà Dương 533, 486)

Hoàn thành nhiệm vụ, nhân vật nhận được tôn hiệu “Thủ Nghệ Nhân” và có thể chế tạo Vũ khí - Trang bị

Để bắt đầu chế tạo, cần có bí kíp của món đồ bạn muốn chế tạo. Bí kíp chế tạo có thể có được thông qua mua tại NPC, train quái, Boss, hoặc đấu giá tại cửa hàng thiên giới.

Một số Bí kíp chế tạo có thể mua tại NPC Lái Buôn

Sau khi đã học xong bí kíp, ấn phím nóng O để mở giao diện sản xuất

Để sản xuất cần có nguyên liệu. Nguyên liệu có thể thu thập từ train quái hoặc mua tại NPC Thương Nhân Chợ Đen (Hà Dương 533, 486)NPC Lái Buôn (533, 494)

Khi Kỹ năng sản xuất đạt chỉ số nhất định có thể tăng thuộc tính nhân vật (Phím nóng R - tab Khác)

Chúc Tiên Hữu chơi game vui vẻ!

———⚡TRU TIÊN PC - NGÀY TRỞ VỀ ⚡———

👉 Tham gia group: http://bit.ly/trutienngaytrove

🏠 Trang chủ: https://trutien.net 

-----------------------------------

#trutienPC #Trutien #TamGioi #MMORPG


 

;