TRANG CHỦ » TIN TỨC » Hướng dẫn Luyện Khí và Nâng Cấp Trang Bị

LUYỆN KHÍ VÀ NÂNG CẤP TRANG BỊ

1. LUYỆN KHÍ TRANG BỊ

Tại NPC Luyện Khí Sư tại các Thành Thị có thể tiến hành thao tác Luyện Khí Trang Bị

Trang bị khi mua, chế tạo hoặc nhặt từ đánh quái đều là trang bị +0 (ngoại trừ trang bị +5 mua từ cửa hàng Kim Nguyên Bảo ở bản mới nhất và trang bị nhận được từ “Nhiệm vụ thưởng trang bị”).

Để tăng thuộc tính cho trang bị, cần tinh luyện trang bị tại Luyện khí sư các thành.

  • Phù Luyện Khí

Phù luyện khí cho các loại trang bị cũng khác nhau:

Trang bị trắng (Trước chuyển sinh): Phù Luyện Khí Sơ Cấp

Trang bị Chân tiên - Tán Tiên (trang bị trước chuyển sinh): Bổ Thiên Phù

Trang bị Thần ma (trang bị sau chuyển sinh Lv<150): Long Hồn Phù

Trang bị Phong Thầntrang bị sau chuyển sinh Lv>150: Thiên Cơ Phù

Trang bị Thiên Mệnh: Phù Luyện Khí Huyền Nguyên

Trang bị Thánh Hỏa: Phù Luyện Khí Toại Quang Thạch

Bí kíp và Phụ kiện pháp bảo: Luyện Hồn Thạch

Bội Chương: Phù Luyện Khí Huyền Tinh

Lưu ý: Luyện khí thất bại, trang bị sẽ biến mất

  • Giữ trang bị không bị mất khi luyện khí thất bại

Dùng Hoàn Bích Phù có thể giữ lại Trang bị sau khi luyện khí thất bại nhưng cấp luyện khí của trang bị sẽ bị giảm 1 cấp.

  • Làm thế nào để luyện khí thành công 100%

 Dùng kim tinh thiết ngọc có thể tăng 100% tỉ lệ thành công khi luyện khí Trang bị

♦ Dùng 3 Kim tinh thiết ngọc cùng loại có thể ghép thành 1 Kim tinh thiết ngọc cao hơn 1 cấp.

  • Nâng cấp trang bị có phải luyện khí lại từ đầu không?

♦ Đối với trang bị có cấp độ dưới chuyển sinh 135

Khi đổi trang bị phải luyện khí lại từ đầu

♦ Đối với trang bị có cấp độ từ sau chuyển sinh 135 trở lên, khi nâng cấp lên trang bị cùng hệ có thể dùng “HỖN NGUYÊN TINH” để giữ luyện khí khi nâng cấp

2. KHẢM NẠM HỒN THẠCH CHO TRANG BỊ

Thực hiện tại NPC Trích huyết sứ giả (Nam Cương 46, -32)

Các bước tiến hành:

Bước 1: Chuẩn bị trang bị cần khảm nạm, nguyên hồn châu hoặc hồn thạch.

♦ Trang bị có thể khảm nạm: trang bị Chân Tiên, Tán Tiên, Thần ma, Phong thần, Thiên mệnh, Thánh Hỏa

♦ Cách để có nguyên hồn châu: 

  • Có thể tách trang bị dưới 1000 điểm hồn lực để nhận nguyên hồn châu cấp thấp. Trang bị trên 1000 điểm hồn lực nhận được thêm Nguyên hồn châu cao cấp. Điểm hồn lực càng cao, châu nhận được càng nhiều.

  • Nhận từ các phần thưởng hoạt động, đào bảo...

Bước 2: Dùng Sương Nhẫn mua tại NPC Trích huyết sứ giả để trích Huyết tinh (Click phải). Lưu ý khi trích huyết, HP nhân vật phải đầy 100%.

Bước 3: Tiến hành trích huyết nhận chủ

Tại NPC trích huyết sứ giả, chọn Trích huyết nhận chủ. Cho trang bị muốn trích huyết vào:

Bước 4: Chế tạo hồn thạch

Dùng nguyên hồn châu cấp thấp và Nguyên hồn châu cao cấp để chế tạo Hồn thạch tại lò luyện Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ (Chọn khí phách Hào hợp) Nam Cương 46, -32

♦ Hồn thạch sơ cấp (Sơ nguyên) có thể đổi lại thành Nguyên hồn châu cấp thấp. Từ Hồn thạch cấp 2 (Lưỡng nghi) trở đi thì không thể đổi lại.

Hồn thạch có các cấp từ Sơ nguyên đến Cửu Diệu. Cấp Hồn thạch càng cao, thuộc tính tăng càng nhiều.

Bước 5: Khảm hồn thạch

Tại NPC Trích huyết sứ giả, chọn Khảm nạm khí phách

Bước 6: Tháo bỏ khí phách

Tại NPC Trích huyết sứ giả, chọn tháo bỏ khí phách

3. QUÁN CHÚ TRANG BỊ

Tiến hành như luyện khí trang bị nhưng dùng phù quán chú. Quán chú trang bị thất bại trang bị không bị mất đi nhưng tất cả phù quán chú trước đó quay về 0

Phù quán chú có được do đánh quái hoặc boss rơi ra:

4. NÂNG CẤP TRANG BỊ

  • Trang bị nào có thể nâng cấp?

Chỉ có trang bị Thần ma trở lên mới có thể tiến hành nâng cấp

  • Nâng cấp trang bị như thế nào?

Bước 1: Chuẩn bị khuôn để nâng cấp trang bị

♦ Đến NPC Tạo hóa đạo nhân (Hỗn Độn -321, -317) để đổi khuôn nâng cấp trang bị

♦ Khuôn được đổi bằng nguyên liệu. Mỗi hệ trang bị cần dùng nguyên liệu khác nhau.

Bước 2: Tiến hành nâng cấp trang bị

1 - Trang bị muốn nâng cấp

2 - Khuôn trang bị

3 - Hỗn nguyên tinh giữ luyện khí (nếu cần)

Lưu ý: Trang bị từ cấp Phong Thần trở lên được nâng cấp tại NPC Phong thần đạo nhân (Hỗn Độn -321, -319) (đứng cạnh NPC Tạo hóa đạo nhân)

Chúc Tiên Hữu chơi game vui vẻ!

———⚡TRU TIÊN PC - NGÀY TRỞ VỀ ⚡———

👉 Tham gia group: http://bit.ly/trutienngaytrove

🏠 Trang chủ: https://trutien.net 

-----------------------------------

#trutienPC #Trutien #TamGioi #MMORPG

;