TRANG CHỦ » TIN TỨC » Giao diện - Thao tác cơ bản

GIAO DIỆN - THAO TÁC CƠ BẢN

   1. GIAO DIỆN CƠ BẢN

  2. THAO TÁC CƠ BẢN

Thao tác bằng chuột 

  • Chuột trái: Di chuyển, click chọn

  • Chuột phải: Sử dụng vật phẩm trong túi đồ, xem thông tin nhân vật đã chọn (click phải vào nhân vật đã chọn và chọn thao tác mong muốn)

Các phím tắt tiện lợi

Chúc Tiên Hữu chơi game vui vẻ!

———⚡TRU TIÊN PC - NGÀY TRỞ VỀ ⚡———

👉 Tham gia group: http://bit.ly/trutienngaytrove

🏠 Trang chủ: https://trutien.net 

-----------------------------------

#trutienPC #Trutien #TamGioi #MMORPG


 

;