TRANG CHỦ » TIN TỨC » Gia nhập Môn Phái và Tăng Cấp Tu Chân

GIA NHẬP MÔN PHÁI VÀ NÂNG CẤP TU CHÂN

※ Các tộc không phải Nhân tộc được lựa chọn môn phái ngay khi tạo nhân vật.

※ Nhân tộc khi gia nhập thế giới Tru Tiên mặc định là Thiếu Hiệp, chưa gia nhập môn phái và lựa chọn gia nhập môn phái khi đạt cấp 15

1. NHẬP MÔN PHÁI

Nhân vật Nhân tộc khi đạt cấp 15 sẽ tự động nhận nhiệm vụ “Con đường tu đạo”. 

Hoàn thành nhiệm vụ này, Thiếu Hiệp có thể lựa chọn gia nhập 1 trong 6 môn phái của nhân tộc: Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc, Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan Phái, Quỷ Đạo Thông qua nhiệm vụ “Chỉ diểm Chu Nhất Tiên”

2. THĂNG CẤP TU CHÂN

Tu chân trong Tru Tiên chia thành 5 tầng:

Tầng 1: Cấp độ 1 - 45 (Nhân tộc 15 - 45)

Tầng 2: Cấp độ 45 - 75

Tầng 3: Cấp độ 75 - 105

Tầng 4: Cấp độ 105 - 135

Tầng 5: Cấp độ 135 - 150 trước chuyển sinh, 135 - 160 sau chuyển sinh

♦ Khi đạt mốc cấp độ tăng cấp tu chân, nhân vật sẽ tự động nhận nhiệm vụ “Đạo hạnh tăng tiến” và “Tăng cấp tu chân”. Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ này sẽ được thăng cấp.

♦ Nhiệm vụ tầng 4 và 5 cần có tổ đội hỗ trợ. Vì vậy trước khi thực hiện nhiệm vụ cần tìm tổ đội bạn nhé!

Chúc Tiên Hữu chơi game vui vẻ!

———⚡TRU TIÊN PC - NGÀY TRỞ VỀ ⚡———

👉 Tham gia group: http://bit.ly/trutienngaytrove

🏠 Trang chủ: https://trutien.net 

-----------------------------------

#trutienPC #Trutien #TamGioi #MMORPG


 

;