TRANG CHỦ » TIN TỨC » Chức năng của các NPC

CHỨC NĂNG CỦA CÁC NPC

 

1. NPC CHỨC NĂNG

  • NPC Chưởng quỹ: kho chứ đồ, có ở tất cả các thành

  • NPC Lái buôn: Học kỹ năng chế tạo (Nhiệm vụ Lái Buôn) có ở tất cả các thành

  • NPC Thương nhân chợ đen: Bán nguyên liệu chế tạo, chỉ có ở thành Hà Dương

  • NPC bán dược liệu, trang bị: Thợ rèn, Thợ may, Dược sư, có ở tất cả các thành

  • NPC luyện khí sư: Luyện khí trang bị, có ở tất cả các thành

  • NPC luyện thú nuôi: có ở Thần Vực và Hà Dương

  • NPC phụ bản, chiến trường: đa phần ở Hà Dương

2. NPC THƯỜNG VÀ NPC CÓ NHIỆM VỤ

  • NPC không có hình hoa sen trên đầu: Không chứa nhiệm vụ

  • NPC có hình búp sen trên đầu: Có chứa nhiệm vụ có thể nhận

  • NPC có hình hoa sen nở trên đầu: Có nhiệm vụ hoàn thành

Chúc Tiên Hữu chơi game vui vẻ!

———⚡TRU TIÊN PC - NGÀY TRỞ VỀ ⚡———

👉 Tham gia group: http://bit.ly/trutienngaytrove

🏠 Trang chủ: https://trutien.net 

-----------------------------------

#trutienPC #Trutien #TamGioi #MMORPG

 

;